تبلیغات
پژوهشگران جوان علوم زیستی- دانشگاه آزاد رودهن (Biology young researcher club- Islamic Azad University, Roudehen Branch.) - جزئیات آزمون دکتری دانشگاه تهران


پژوهشگران جوان علوم زیستی- دانشگاه آزاد رودهن (Biology young researcher club- Islamic Azad University, Roudehen Branch.)

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست, شاید آن خنده كه امروز دریغش كردی، آخرین فرصت همراهی ماست.

جزئیات آزمون دکتری دانشگاه تهران

مهر: معاون آموزشی دانشگاه تهران مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از طریق آزمون اختصاصى سال تحصیلى 90-89 را 3 تا 14 بهمن ماه 88 اعلام کرد و گفت: نیمی از ظرفیت سهمیه آزاد دوره های دکتری امسال دانشگاه تهران به مربیان و ایثارگران اختصاص دارد.

برگزاری آزمون دکتری دانشگاه تهران در 194 رشته گرایش

سید مهدی قمصری در تشریح جزئیات پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از طریق آزمون اختصاصى سال تحصیلى 90-89 گفت: دانشگاه تهران در سال تحصیلی 90 - 89 در 194 رشته گرایش دانشجــوی دکتری تخصصى می پذیرد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در اعلام شرایط اختصاصی داوطلبان و مشخصات رشته گرایشهای آزمون دکتری سال تحصیلى 90-89 به دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر از دانشگاههای داخل یا خارج کشور که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد اشاره کرد و گفت: متقاضیان با مدرک تحصیلى معادل کارشناسى ارشد مجاز به شرکت در آزمون ورودى نیستند.

حداقل معدل لازم برای شرکت در آزمون دکتری دانشگاه تهران

وی داشتن حداقل میانگین کل 14 از 20 در مقطع کارشناسی ارشد جهت ورود به دوره های دکتری تخصصی ( Ph.D ) و میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای دامپزشکی جهت ورود به دوره‌های دستیاری را از الزامات شرکت در آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از طریق آزمون اختصاصى سال تحصیلى 90-89 اعلام کرد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ 31 شهریور ماه 89 می توانند در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) شرکت کنند.

سید مهدی قمصری افزود: داوطلبانى که تا 31 شهریور ماه 89 فرصت دفاع از پایان نامه کارشناسى ارشد را دارند در صورت قبولى در آزمون دکترى به صورت مشروط ثبت نام خواهند شد. این قبیل داوطلبان موظفند مدرک دفاع از پاپان نامه تا تاریخ 31 شهریور ماه 89 را حداکثر تا پایان مهرماه به اداره کل تحصیلات تکمیلى دانشگاه ارائه دهند.

حد نصاب نمره زبان عمومی در آزمون ورودی تخصصی دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه زبان عمومى در آزمون ورودى دکترى تخصصى کلیه رشته هاى تحصیلى "زبان انگلیسى" است در اعلام حداقل نمره زبان عمومى لازم برای آزمون دکتری امسال دانشگاه تهران گفت: حد نصاب لازم زبان عمومى در رشته هاى زبان و ادبیات فارسى٬ زبان و ادبیات عرب٬ فقه و مبانى حقوق اسلامى٬ علوم قرآن و حدیث و مدرسى معارف اسلامى 10 از 20 و در سایر رشته ها 12 از 20 است.

وی افزود: متقاضیانى که در تاریخ 2 اسفند ماه 86 و بعد از آن 60 درصد نمره آزمون زبان عمومى ورودى دوره دکترى دانشگاههاى تهران٬ تربیت مدرس، اصفهان٬ صنعتى شریف، امام صادق (ع)،‌‌‌ شهید با هنر کرمان و تبریز (12 از 20) را کسب کرده اند از شرکت در آزمون زبان عمومى معاف مى شوند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: زبان عمومى در آزمون ورودى دکترى تخصصى کلیه رشته هاى تحصیلى، زبان انگلیسى است. فقط داوطلبان رشته هاى حقوق (دانشکده حقوق و علوم سیاسى و پردیس قم) و رشته هاى پردیس هنرهاى زیبا مى توانند به جاى زبان انگلیسى، زبان فرانسه را امتحان دهند.

قمصری با بیان اینکه مدت اعتبار قبولى در آزمون زبان عمومى حداکثر دو سال پس از تاریخ برگزارى آزمون است، گفت: کسب حداقل نمره 10 از 20 در آزمون زبان عمومى براى کلیه مربیان و ایثارگران الزامى است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران از برگزاری آخرین آزمون زبان عمومى دانشگاه تهران در سال جاری در پنج شنبه اول بهمن ماه 88 خبر داد.

وی با بیان اینکه آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از طریق آزمون اختصاصى سال تحصیلى 90-89 در دو مرحله آزمون کتبی و بررسی سوابق علمى، آموزشى، پژوهشى و مصاحبه برگزار می شود، گفت: حداکثر امتیاز آزمون کتبى 50 از 100 نمره کل است و کسب حداقل نیمی از امتیاز آزمون کتبى (25 از 50) در این مرحله به عنوان شرط ورود به مرحله دوم الزامى است.

سید مهدی قمصری درباره مرحله دوم آزمون اختصاصی گفت: در این مرحله سوابق علمى، آموزشی، پژوهشی داوطلب توسط اعضای هیئت علمی گروه آموزشی ذیربط بررسى و مصاحبه حضورى برگزار مى شود. حداکثر امتیاز قابل کسب در این مرحله 50 از 100 نمره است.

زمان بندی اجرا و اعلام نتایج آزمن دکتری تخصصی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 90-89

معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: تاریخ دقیق برگزاری مصاحبه همزمان با اعلام اسامى پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبى از طریق وبگاه دانشگاه تهران اعلام می شود.

وی مجموع امتیازات کسب شده از مراحـل اول و دوم آزمون اختصاصی را تعییـن کننـده پذیــرش نهایـی داوطلبان اعلام کرد و به مهر گفت: داوطلب باید حداقل نیمی از کل امتیاز آزمون را کسب کرده باشد.

قمصری مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از طریق آزمون اختصاصى سال تحصیلى 90-89 را 3 تا 14 بهمن ماه 88 اعلام کرد و گفت: آزمون تخصصى از 2 تا 22 اسفند ماه 88 برگزار می شود و نتایج آزمون تخصصى از 30 فروردین ماه 89 اعلام می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران زمان اعلام اسامى مصاحبه شوندگان (مرحله اول) از طریق سایت دانشگاه را 25 اردیبهشت ماه 89، آخرین مهلت دریافت اعتراضات احتمالی داوطلبان را 5 خرداد 89، آخرین مهلت اعلام نتایج بررسى اعتراضات از سوى دانشکده ها را 22 خرداد ماه 89، تاریخ برگزارى مصاحبه با داوطلبان را 10 تا 17 خرداد ماه 89 و زمان اعلام نتایج مصاحبه از سوى دانشکده ها و پردیسهاى دانشگاه تهران به اداره کل تحصیلات تکمیلى دانشگاه تهران را 22 خرداد ماه 89 اعلام کرد.

وی زمان اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از طریق آزمون اختصاصى سال تحصیلى 90-89 را 15 تیر ماه اعلام کرد و گفت: 26 تیر ماه 89 آخرین مهلت دریافت اعتراضات احتمالی داوطلبان و 10 مرداد ماه 89 آخرین مهلت اعلام نتایج بررسى اعتراضات از سوى دانشکده ها است.

سهمیه ها در آزمون دکتری دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران درباره ظرفیت پذیرش و سهمیه های آزمون دکتری دانشگاه تهران به مهر گفت: از 100 درصد ظرفیت سهمیه آزاد، 30 درصد به مربیان (در صورت وجود داوطلب)، 20 درصد به ایثارگران (در صورت وجود داوطلب) و 50 درصد به سایر داوطلبان آزاد اختصاص دارد. در صورت نبودن داوطلب در حوزه مربیان و ایثارگران کل سهمیه 100 درصد ظرفیت به داوطلبان آزاد اختصاص می یابد.

قمصری خاطرنشان کرد: سهمیه مربیان و ایثارگران جزو ظرفیت رسمی سهمیه آزاد محسوب می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد، داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از طریق آزمون اختصاصى سال تحصیلى 90-89 به وبگاه دانشگاه تهران مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و در موسسه تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بر طبق مصوبات صرفا بر اساس بررسی سوابق علمی انجام می شود.


نوشته شده در یکشنبه 29 آذر 1388 ساعت 08:56 ب.ظ توسط پوستچی،قربانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت