تبلیغات
پژوهشگران جوان علوم زیستی- دانشگاه آزاد رودهن (Biology young researcher club- Islamic Azad University, Roudehen Branch.) - گزارشکار بیوشیمی1-آزمون سلیوانف-آزمون ید


پژوهشگران جوان علوم زیستی- دانشگاه آزاد رودهن (Biology young researcher club- Islamic Azad University, Roudehen Branch.)

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست, شاید آن خنده كه امروز دریغش كردی، آخرین فرصت همراهی ماست.

وسایل مورد نیاز

 

لوله آزمایش - بشر - شعله - پی پت

 

مواد مورد نیاز

 

گلوکز - فروکتوز - ساکاروز - نشاسته - معرف سلیوانف - معرف لوگول

 

هدف از آزمایش سلیوانف

 

تشخیص آلدوز یا کتوز بودن مونوساکاریدها

 

هدف از آزمایش ید

 

تشخیص پلی ساکاریدهای نظیر نشاسته و گلیکوژن

 

شرح آزمایش سلیوانف

 

ابتدا دو لوله آزمایش برداشتیم سپس در یکی از لوله ها یک میلی لیتر قند فروکتوز و در لوله دیگر یک میلی لیتر قند گلوکز ریختیم.

بعد از این کار حدود یک میل لیتر معرف سلیوانف به هر لوله اضافه کردیم. سپس لوله ها را در داخل بشر حاوی آب جوش قرار دادیم.

بعد از چند لحظه متوجه تغییر رنگ در یکی از لوله ها شدیم که بلافاصله لوله ها را بیرون آوردیم و نتایج را یادداشت کردیم که این نتایج در قسمت نتایج ذکر شده است.

 

 

شرح آزمایش ید

 

ابتدا سه لوله آزمایش برداشتیم سپس در یک لوله آزمایش یک میلی لیتر گلوکز در لوله آزمایش دوم یک میلی لیتر ساکاروز و در لوله سوم یک میلی لیتر نشاسته ریختیم.

بعد از این کار به هر لوله آزمایش 2 قطره معرف لوگول اضافه کردیم بعد از اضافه کردن معرف تغییر رنگی در لوله ها مشاهده شد که آنها را در قسمت نتایج ذکر کرده ایم.

سپس لوله حاوی نشاسته را نگه داشتیم و دو لوله دیگر را شستیم. لوله حاوی نشاسته را بعد از حرارت دادن متوجه شدیم که رنگ داخل لوله بیرنگ شد وبعد از سرد کردن لوله آزمایش توسط آب سرد دوباره همان رنگ قبلی پدیدار شد.

نتایج آزمایش سلیوانف

فروکتوز تغییر رنگ داد و قرمز آجری شد.

گلوکز تغییر رنگ نداد.

 

نتایج آزمایش ید

گلوکز تغییر رنگ نداد.

ساکاروز زرد شد.

نشاسته آبی شد<---بعد از حرارت<---بیرنگ شد---<بعد از خنک کردن---<دوباره آبی شد

 

سوال آزمایش

چرا وقتی نشاسته را گرم می کنیم بیرنگ شده و وقتی سرد می کنیم دوباره آبی میشود؟

 

به دلیل این كه ید جذب سطحی مولكول های نشاسته می شود در اثر حرارت به راحتی از آن جدا شده و به حالت قبل باز میگردد.BA TASHAKO0OR AZ MASTAR E AZIZ BARAYE ERSALE IN MATLAB


نوشته شده در جمعه 11 دی 1388 ساعت 02:12 ب.ظ توسط پوستچی،قربانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت