تبلیغات
پژوهشگران جوان علوم زیستی- دانشگاه آزاد رودهن (Biology young researcher club- Islamic Azad University, Roudehen Branch.) - محققان اسید آمینه ای كشف كردند كه دندان را تقویت می كند


پژوهشگران جوان علوم زیستی- دانشگاه آزاد رودهن (Biology young researcher club- Islamic Azad University, Roudehen Branch.)

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست, شاید آن خنده كه امروز دریغش كردی، آخرین فرصت همراهی ماست.


محققان اسید آمینه ای كشف كردند كه دندان را تقویت می كند
محققان علوم پزشكی در شیكاگو اعلام كردند نوعی اسید آمینه ساده به تقویت دندان ها كمك می كند و از این خاصیت می توان برای درمان دندان های آسیب دیده استفاده كرد.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس از شیكاگو، به گفته محققان دانشگاه ایلینویز ، اسید آمینه پرولین proline به تقویت دندان ها كمك می كند.
این اسید آمینه گروه هایی از مولكول ها را تقویت می كند و آنها نیز به نوبه خود قادرند رشد كریستال ها را در دندان تقویت كنند.
دكتر تام دایك ویش و همكارانش اعلام كردند تكرارهای مولكولی در این اسید آمینه به خصوص در انسان و گربه بارز است در حالی كه این تكرار مولكولی در جانورانی همچون قورباغه مشهود نیست.
به گفته محققان ، این یافته یك روش جدید را در مسیر درمانی دندان های پوسیده فراروی محققان قرار می دهد.
پروتئین ها ، زنجیره‌های خطی یا پلیمرهایی هستند كه از تركیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند.
اسید آمینه‌ها ، حروف الفبایی پروتئینها را تشكیل می‌دهند و چون امكانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئینها وجود دارد، از اینرو انواع بی‌شماری از پروتئینها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.
اختلاف هر اسید با سایر اسیدهای آمینه ، در زنجیره جانبی هر یك از اسیدهای آمینه است.
هر اسید آمینه ، از یك كربن نامتقارن به نام كربن آلفا تشكیل یافته است كه با چهار گروه مختلف كربوكسیل (COOH) اتم هیدروژن ، گروه آمینه بازی (NH2-) و یك زنجیره غیر جانبی (R-) پیوند برقرار می‌كند.
ریشه R ممكن است یك زنجیره كربنی و یا یك حلقه كربنی باشد.
عوامل دیگری مانند الكل ، آمین ، كربوكسیل و نیز گوگرد می‌توانند در ساختمان ریشه R شركت كنند. زنجیره جانبی خود چندین اتم كربن دارد و آنها را به ترتیبی كه از كربن آلفا ، فاصله می‌گیرند، با حروف بتا ، گاما و دلتا نشان می‌دهند.
اگر در حالی كه عامل COOH روی كربن آلفا قرار داد عامل NH2 روی كربنهایی غیر آلفا قرار گیرد.
بیشتر اسیدهای آمینه در PH هفت به صورت دو قطبی در می‌آیند یعنی گروه NH2 پروتون می‌گیرد و گروه COOH هیدروژن خود را از دست می‌دهد و به صورت -COO- در می‌آید.
• گلیكوكول (Gly):گلیكوكول كه گلیسین نیز نامیده می‌شود و تنها اسید آمینه‌ای است كه فاقد كربن ناقرینه است و در ساختمان پروتئینهایی مانند كلاژن ، الاستین و رشته ابریشم به مقدار فراوان وجود دارد.
• آلانین (Ala): در تمام پروتئینها فراوان است.
• والین (Val): اسید آمینه ضروری برای انسان است و به مقدار كم در بیشتر پروتئینها یافت می‌شود.
• لوسین (Leu): اسید آمینه ضروری برای انسان بوده و در بیشتر پروتئینها به مقدار زیاد وجود دارد.
• ایزولوسین (Ile): اسید آمینه ضروری برای انسان است كه به مقدار كمتر از اسیدهای آمینه دیگر پروتئینها وجود دارد. ایزولوسین دو كربن ناقرینه دارد.
• سرین (Ser): اسید آمینه‌ای است كه در رشته‌های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربیها و پروتئینهای مركب نیز شركت می‌كند.
• تره اونین (Thr): اسید آمینه الكل‌داری است كه برای انسان ضروری بوده و مانند ایزولوسین یك كربن ناقرینه اضافی دارد.
• سیستئین (Cys): این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئینها بر عهده دارد زیرا عامل تیول (SH-) دو مولكول سیستئین در یك زنجیره پلی پپتیدی و یا دو مولكول سیستئین در دو زنجیره پلی پپتیدی با از دست دادن هیدروژن پیوند كوالان می‌سازند و در نتیجه دو مولكول سیستئین تبدیل به اسید آمینه دیگری به نام سیستئین می‌گردند.
• متیونین (Met): متیونین از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان است كه مقدار آن در پروتئینها نسبتا كم است.
• اسید آسپارتیك (Asp): در پروتئینها به مقدار زیاد یافت می‌شود. اسیدیته این اسید آمینه زیاد است.
• اسید گلوتامیك (Glu): مقدار آن در پروتئین زیاد است و نقش مهم آن انتقال عامل آمین در واكنشهای بیوشیمیایی است.
• گلوتامین (Gln)
• آسپاراژین (Asn)
انواع اسید آمینه را تشكیل می دهند.نوشته شده در دوشنبه 26 بهمن 1388 ساعت 10:54 ب.ظ توسط پوستچی،قربانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت