تبلیغات
پژوهشگران جوان علوم زیستی- دانشگاه آزاد رودهن (Biology young researcher club- Islamic Azad University, Roudehen Branch.) - کنگره های علمی در ایران تا شهریور 89


پژوهشگران جوان علوم زیستی- دانشگاه آزاد رودهن (Biology young researcher club- Islamic Azad University, Roudehen Branch.)

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست, شاید آن خنده كه امروز دریغش كردی، آخرین فرصت همراهی ماست.


February 23, 2010 - February 25, 2010
The 3th National & First International Safe Pregnancy and Motherhood
Tehran, Iran, Islamic Republic of

March 03, 2010 - March 05, 2010
4th Middle East Cardiovascular Congress
Kish Island, Iran, Islamic Republic of

April 20, 2010 - April 23, 2010
Annual Research Congress of Iranian Medical Sciences Students
Bandar Abbas, Iran, Islamic Republic of

May 10, 2010 - May 13, 2010
11th Iranian Microbiology Congress & 1 East Mediterranean Microbiology Congress Guilan University of Medical Sciences
Langeroud, Iran, Islamic Republic of

May 13, 2010 - May 16, 2010
26th Iranian Congress of Radiology
Tehran, Tehran, Iran, Islamic Republic of

May 18, 2010 - May 20, 2010
10th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
Tehran, Iran, Islamic Republic of

June 16, 2010 - June 18, 2010
2nd International Congress on Metabolic Syndrome, Obesity & Diabetes
Zanjan, Iran, Islamic Republic of

September 15, 2010 - September 17, 2010
11th Congress on Reproductive Biomedicine & 6th Congress on Stem Cell Biology & Technology
Middle East, Iran, Islamic Republic of

نوشته شده در شنبه 28 آذر 1388 ساعت 11:17 ق.ظ توسط پوستچی،قربانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت